Ogretenweb.com Kullanım Koşulları


Ogretenweb.com kullanım şartları aşağıda maddeler halinde açıkça beyan edilmiştir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bu şartlara uymak zorundadır. Aksi halde kullanımı derhal sonlandırmalıdır.

  • Ogretenweb.com içeriğinde bulunan hiçbir materyal izinsiz bir şekilde kullanılamaz ve dağıtılamaz. Tespiti durumunda yasal hak talepleri doğabilir.
  • Ogretenweb.com sitesini ziyaret eden kullanıcı edindiği bir bilgiyi, metodu veya yardımcı kaynağı kullanımı sonrası oluşabilecek zararların tazmini için hiçbir hak talep edemez. Site içeriğindeki bilgiler alanında uzman kişiler tarafından yazılmakta ve T.C. Anayasasının 26. Maddesi çerçevesinde yalnızca bilgi/ifade/görüş paylaşımı niteliği taşımaktadır. Kullanıcı tüm içeriğin doğruluğunu araştırmakla mükellef olup, istediği an siteyi ziyareti sonlandırabileceği mümkün olduğundan, özgür hür iradesiyle hareket etmektedir.
  • Ogretenweb.com sitesini ziyaret eden her kullanıcı gizlilik hükümlerine tabiidir.
  • Bu sözleşmedeki değişim hakkı, ogretenweb.com tarafında saklıdır. Güncelliğinin kontrolü için ziyaret ediniz.